• Nordenväg

  Nordenväg levererar vägbankar och mattor med unika egenskaper för effektiva och skonsamma transporter i utmanande markförhållanden.

  Sanka marker där fast mark ligger djupt är inget hinder. Nordenvägs vägbank anläggs på mjuk mark och bär de tyngsta fordonen. Timmertransporter effektiviseras och skogsvägen kommer närmare avverkningsplatsen, utan omvägar och med mindre miljöpåverkan.
 • Nordenväg

Bärighet
Bärighet

Bärighet

Nordenväg löser problem vid vägbyggen i myrmark och på mjuk mark. Befintliga vägar med partier med svag bärighet kan enkelt och snabbt uppgraderas.
Uppbyggnad
Uppbyggnad

Uppbyggnad

Nordenvägs vägbank byggs direkt på befintligt underlag. Vägbankens konstruktion fördelar marktrycket så att också de tyngsta fordonen tar sig över mycket mjuk mark. Konstruktionens egenskaper bibehålls över tid. Vägen anläggs snabbt, oftast på en dag och kan tas i bruk omedelbart.
Kostnadseffektivt
Kostnadseffektivt

Kostnadseffektivt

Nordenvägs vägbank ger den bärighet som krävs. Miljövinster går hand i hand med väsentligt minskade kostnader i form av tidsåtgång, bränsleförbrukning, maskinslitage och tillgång till effektivare maskiner.

 • Nordenväg

  Hållbarhet

  Nordenvägs lösning bidrar till att skapa vägar som inte påverkar vatten eller skapar sår i känslig natur. Den visar ett alternativ där vägar kan anläggas som är gröna, hållbara och återanvändbara. Detta är speciellt viktigt i kärrmarker och miljöer med en mjuk mark. Nordenvägs lösning möjliggör ett vägbygge i dessa marker utan de klassiska biverkningar som påverkar det biologiska kretsloppet.
 • Nordenväg

  Miljö

  Nordenväg hjälper till att skydda våra värdefulla miljö när man bygger vägar i kärrmark och andra miljöer där klassiska metoder skapar besvärliga och permanenta miljöeffekter.
 • Nordenväg

  Tid

  Tiden för att anlägga Nordenvägs vägbank är mycket kort. Detta gör att även tillfälliga behov av väg kan lösas. Nordenväg hyr ut eller återköper konstruktionsmaterialet.
 • Nordenväg

  Kostnad

  Nordenväg bidrar till att få ner kostnaderna för vägar i mjuka miljöer. Ofta krävs omfattande grävning och fyllning med material. Nordenväg-metoden möjliggör väldigt lite grävning med stor bärighet vilket möjliggör att tunga maskiner kan färdas på vägen utan komplikationer.
 • Hållbarhet
 • Miljö
 • Tid
 • Kostnad

Video Nordenväg

Kontakta oss

captcha