Nordenväg på Elmia

 

På bilden ovan ses Lars-Johan Johansson och Michael Thorn från Nordenväg. Foto: Elmia Wood

 

Den 7-10 juni 2017 deltog Nordenväg på Elmia Wood i Jönköping och det var lyckade dagar med en hel del besökare som var intresserade att se vägkonstruktionen live. 

Läs även den intervju som Elmia Wood gjorde med oss under dagarna här.

 

 

Video Nordenväg

Kontakta oss

captcha